Sunday, July 6, 2008

Harga Servis Kami (terkini!!!) updated 7 July 2008 / Our Price List (Latest!!!)

Caj serta kadar mengedar flyers adalah seperti berikut :

5,000 unit dan ke bawah – RM0.06 setiap unit (5,000 unit pertama)
5,001 hingga 10,000 unit – RM0.05 setiap unit (5,000 unit kedua)
10,001 hingga 20,000 unit – RM0.045 setiap unit (10,000 unit seterusnya)
20,001 unit dan ke atas – harga boleh dirunding

Caj tambahan minyak : Antara RM20 hingga RM50 (sekali caj bagi satu edaran)

Kadar adalah pelbagai mengikut jarak kawasan daripada pusat perniagaan kami di Kulai.